Zonnepanelen

Laat de zon maar schijnen

De zon geeft u letterlijk energie. Met zonnepanelen op het dak van uw huis kunt u zelf makkelijk stroom opwekken. Men noemt ze ook wel PV-panelen, naar het Engelse begrip Photo Voltaic energy. Het systeem maakt gebruik van de omzetting van licht naar spanning. Zonnestroompanelen zijn dus andere zonnepanelen dan collectoren van een zonneboiler.

Hoe werken zonnepanelen?

Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en elektriciteitskabels. Het principe is heel simpel: het zonnepaneel bevat zonnecellen die uit twee lagen silicium bestaan en die zonlicht omzetten naar elektriciteit. Het systeem werkt helemaal zonder bewegende delen.

Opbrengsten en Besparingen

Net als bij spaarlampen wordt het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in Watt. Het vermogen van een pv-paneel wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Dit is de theoretische opbrengst van het zonnepaneel onder ideale omstandigheden. Deze ideale waarde wordt in Nederland bijna nooit behaald. Om de werkelijke opbrengst van een paneel te berekenen wordt daarom uitgegaan van een opbrengst van rond de 80%. De opbrengst van een pv-systeem wordt uitgedrukt in kWh. Eén Watt piek levert in Nederland dus ongeveer 0,8 kWh op. 

Rendement

De terugverdientijd van een gemiddeld pv-systeem met een normale opbrengst ligt rond de 08-10 jaar. De afgelopen jaren is de stroomprijs jaarlijks met ongeveer 8% gestegen. Als de stroomprijs nog verder stijgt wordt de terugverdientijd natuurlijk korter. De terugverdientijd is mede afhankelijk van de werkelijke opbrengst van uw systeem. De opbrengst is weer afhankelijk van de ligging en hellingshoek van uw dak en de ligging in het land. De optimale situatie is een huis gelegen in het westelijk deel van Nederland met een dak richting het zuiden en een hellingshoek van 30 graden. De levensduur van een pv-systeem bedraagt 25 jaar. Nadat u deze hebt terugverdiend, maakt u dus pure winst! Dit kan op den duur in de enkele honderden euro's per jaar lopen.

Uw interesse gewekt?

Is uw interesse gewekt? Vraag dan vrijblijvend advies en een offerte aan. Stel uw vraag via ons contactformulier of bel: 0229 - 57 15 26